Professionals in ICT

Magensis ondersteunt werkgevers bij het vinden en begeleiden van het meest waardevolle kapitaal: de medewerker. Door het vertalen van de arbeidsvraag naar een duidelijke functieomschrijving en deze te matchen met de ambities, competentie en persoonlijkheid van de (toekomstige) medewerker, worden discrepanties zoveel mogelijk vermeden en onnodig lang openstaan van vacatures voorkomen.

Bij een incidentele of structurele vraag naar extra capaciteit, zorgt Magensis snel voor de juiste extra bemensing van de organisatie.

Magensis maakt arbeidsvraag en aanbod transparant en weet op een intermenselijke manier werkgevers en werkzoekenden aan elkaar te verbinden.

ik zoek een ICT professional
ik ben een ICT professional
Vacatures