Wij geloven dat de juiste baan automatisch betekent dat je minder hard hoeft te werken. Of zoals een wijs man Confucius ooit zei:
“Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken”.

Wij leven in de zogenoemde ‘postmoderne’ tijd. Deze ‘postmoderne’ tijd (vanaf halverwege de 20e eeuw) moet worden onderscheiden van de ‘moderne’ tijd (ca. de 17e eeuw tot halverwege de 20e eeuw) In de postmoderne’ tijd zien we dat de maatschappij is geïndividualiseerd en steeds verder individualiseert. Mensen ontwikkelen een sterker zelfbewustzijn, denken zelfstandiger, bewandelen een eigen weg en ontwikkelen een geheel eigen levensstijl.

In de sociologie wordt gesproken over een verschuiving van denken in normen in de ‘moderne’ tijd naar denken in waarden in de ‘postmoderne’ tijd. Deze cultuurverschuiving van ‘moderne’ naar ‘postmoderne’ tijd treft ook de Nederlandse werknemers en werkgevers.

De stoel van de werknemer

De ‘moderne’ werknemer ervaart arbeid als een noodzaak, plicht, hecht waarde aan een vast dienstverband (‘life-long employment’) en zoekt kwaliteit van leven in zijn privé tijd.
De ‘postmoderne’ werknemer vat arbeid op als zelfrealisatie en ontwikkeling (veranderen van baan is een ‘must’ in de zoektocht naar de juiste koers) en werkt vanuit een intrinsieke motivatie.
Verlies van baan is voor de ‘moderne’ werknemer een bedreiging dan wel last. Door de ‘postmoderne’ werknemer wordt het gezien als een mogelijkheid voor nieuwe kansen.
De ‘moderne’ werknemer laat de organisatie zijn of haar loopbaan bepalen daar waar de ‘postmoderne’ werknemer zijn of haar loopbaan zelf stuurt. Nederland bevindt zich momenteel in een overgangsfase: er is een grote groep ‘moderne’ werknemers maar tegelijkertijd wordt de groep ‘postmoderne’ werknemers steeds groter.’

De stoel van de werkgever

Wij geloven dat de werkgever in de huidige of ‘postmoderne’ tijd als het ware een ontwikkelplek is waar de werknemer wordt geboeid en geïnspireerd.
Voor een werkgever is het essentieel om op een strategische manier te kijken naar de personeelsplanning en de werknemers in hun (toekomstige) kracht te zetten. De toekomst is aan soepele en lerende organisaties, die organisatorisch en strategisch buigzaam zijn, en er in slagen om de capaciteit en vaardigheden van hun personeelsbestand te laten mee bewegen met hun veranderende doelen en omgeving.

Magensis

Magensis maakt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt transparant door het vertalen van de arbeidsvraag van de werkgever naar een duidelijke functieomschrijving en door het vertalen van ambitie, competentie en persoonlijkheid van de werkzoekende naar een werknemersprofiel. Op basis van de opgedane inzichten, de ruime kennis en meer dan 10 jaar ervaring weten we beide partijen aan elkaar te koppelen als een perfecte match.

Wij helpen werkzoekenden met het vinden van de juiste baan, een passende opdracht of betrekking, voor tijdelijke of langdurige aard, die past bij hun ambities, competenties, vaardigheden en persoonlijkheid. Wij ontzorgen werkgevers door op een strategische manier mee te kijken naar de personeelsplanning en de werknemers in hun optimale (toekomstige) kracht in te zetten en hen te doen slagen de capaciteit en vaardigheden van hun personeelsbestand te laten mee bewegen met hun veranderende doelen en omgeving.

Alles in het teken van een langdurige maar bovenal vruchtbare samenwerking.