Megatrends Wereldwijd

Vanwege voortschrijdende technologische vooruitgang wordt de vraag naar hoogopgeleide mensen groter en kunnen computers en robots cognitieve arbeid efficiënter uitvoeren waardoor er banen zullen verdwijnen.

De stijgende levensverwachting  en de vergrijzing zorgen in Nederland voor een toename van zorg- en pensioenkosten. Dit maakt arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen noodzakelijk om voornoemde kosten te kunnen financieren.

De economische macht verschuift steeds meer van het Westen naar de sterk in ontwikkeling zijnde landen. Nu al studeren er jaarlijks drie keer zoveel hoger opgeleiden af in de zeven grootste opkomende economieën vergeleken met de G7.

De mobiliteit van internationale studenten en werknemers neemt verder toe.

Werkgever

Hoe zorgt u dat uw organisatie in het juiste tempo mee beweegt in deze veranderende wereld? Hoe vertaalt u deze trends die impact hebben op de arbeidsmarkt,uw (toekomstige) werknemers en uw onderneming, naar de interne organisatie?

Voor een werkgever is het van groot belang om op een strategische manier te kijken naar de personele planning en medewerkers in hun (toekomstige) kracht in te zetten. De toekomst is aan de soepele en lerende organisaties. Die organisatorisch en strategisch buigzaam zijn en in staat zijn om de capaciteit en vaardigheden van medewerkers te laten mee bewegen met hun veranderende doelen en omgeving.

Heeft u als werkgever de expertise om uw personele behoeften op maat in te vullen? Waar vindt u geschikte medewerkers, hebben zij wel het juiste talent persoonlijkheid en opleiding?

Magensis: Mensenwerk!

Magensis helpt werkgevers bij het vinden en begeleiden van het meeste waardevolle kapitaal van de onderneming: de medewerker. Bij een incidentele of structurele vraag naar extra capaciteit, zorgt Magensis snel voor de juiste extra bemensing van uw organisatie zodat de continuïteit gewaarborgd blijft en wel op basis van een samenwerkingsvorm die het best aansluit op de situatie van uw onderneming.